Znacznik HTML – co to jest?

Czym jest HTML?

HTML (HyperText Markup Language), czyli hipertekstowy język znaczników, to standardowy kod wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Opracowany wstępnie przez Tima Bernersa-Lee w 1989 roku, obecnie stanowi fundament każdej witryny.

Warto zaznaczyć, że język HTML to nie język programowania. Jest tak, gdyż w jego przypadku brakuje pewnych kluczowych komponentów, jak zarządzanie logiką, określanie zmiennych oraz struktur danych itp.

Z tego powodu HTML określa się w skrócie jako język znaczników. To właśnie z owych tytułowych znaczników korzystają przeglądarki internetowe, aby wyświetlać zawartość witryny. Ów system jest na tyle istotny w web designie, że pojedynczą podstronę można zamiennie określić jako „dokument HTML”, a jej zapis jako „strukturę dokumentu HTML”.

Znacznik HTML – definicja

Znacznik HTML (określany też jako „tag”) to słowo, znak lub litera, który odpowiada za pewną funkcję/strukturę zapisu (np. tworzy listę wypunktowaną). Takie elementy HTML umieszczane są w nawiasach kątowych (< >) i zwykle występują w parach.

Znaczniki HTML dzielą się na 4 główne kategorie:

 1. Sekcja <head> lub <body> – dokument HTML można podzielić na te dwie sekcje. Ta pierwsza zawiera znaczniki HTML określające metadane (np. tytuł i powiązane zasoby), a w tej drugiej tagi opisują główną zawartość.
 2. Semantyczne i niesemantyczne – znacznik semantyczny przypisuje pewne znaczenie opisywanemu elementowi (np. nagłówek). Znacznik niesemantyczny tego nie robi i ma zastosowanie stylistyczne/organizacyjne.
 3. Blokowe i liniowe – znaczniki HTML mogą wpływać na formatowanie dokumentu. Blokowe obejmują pełną dostępną szerokość, a liniowe zaczynają się od nowej linii, zajmując tyle miejsca, ile potrzebują.
 4. Pojedyncze i podwójne – znacznik pojedynczy nie zawiera tagu zamykającego, gdyż funkcjonuje samodzielnie (np. <img>). Znacznik podwójny zawiera tag otwierający i zamykający, który obejmuje wybraną sekcję (np. <h2> w treści nagłówka).
Język HTML

Budowa znaczników HTML

Jeśli chodzi o znaczniki HTML i ich budowę, na uwadze warto mieć następujące kwestie:

 • nawiasy kątowe – symbole (< >) są konieczne, aby oznaczyć tagi,
 • zamykanie tagów – w tagu zamykającym znajduje się znak /, np. <p>przykładowy paragraf</p>,
 • wielkość znaków – kod HTML nie rozróżnia wielkości znaków. <P> i <p> są traktowane tak samo,
 • atrybuty – częścią składni języka HTML są także atrybuty. Znajdują się one w tagu otwierającym i składają się z nazwy i wartości oddzielonych znakiem równości (=). Wartość jest często ujęta w cudzysłów. Oto przykład: <img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazka">.

Podstawowe znaczniki HTML

Omówmy pokrótce najpopularniejsze znaczniki HTML w podziale na główne kategorie:

 1. Struktura dokumentu

  • <!DOCTYPE html> – określa typ dokumentu i wersję HTML,
  • <html> – zawiera cały dokument HTML,
  • <head> – przechowuje metainformacje o dokumencie HTML,
  • <body> – znacznik ten wprowadza i zamyka główną zawartość dokumentu HTML, taką jak tekst, hiperłącza, obrazy, tabele, listy itp.
 2. Formatowanie tekstu

  • <h1> do <h6> – definiuje sześć różnych poziomów nagłówków,
  • <p> – znacznik ten określa akapit,
  • <br> – wstawia pojedynczy podział linii,
  • <strong> – znacznik, za pomocą którego można pogrubić tekst,
  • <small> – definiuje pomniejszy tekst.
 3. Style i semantyka

  • <style> – znacznik używany do wewnętrznego stylowania CSS,
  • <div> – definiuje sekcję w dokumencie,
  • <span> – definiuje sekcję w linii,
  • <header> – znacznik, za pomocą którego określa się kontener dla wstępnej treści lub zestawu linków nawigacyjnych,
  • <footer> – znacznik, za pomocą którego określa się kontener na stopkę dokumentu lub sekcji.
 4. Hiperłącza

  • <a> – znacznik definiujący hiperłącze.
 5. Media

  • <img> – osadza obraz w dokumencie HTML,
  • <video> – osadza treść wideo,
  • <audio> – znacznik, który osadza treść audio.
 6. Listy

  • <ul> – definiuje listę nieuporządkowaną,
  • <ol> – definiuje listę uporządkowaną,
  • <li> – znacznik, który definiuje element listy.
 7. Formularze

  • <form> – definiuje formularz HTML, do którego użytkownik może wprowadzać dane,
  • <input> – definiuje element kontrolny,
  • <textarea> – znacznik, który definiuje wieloliniowy element kontrolny (pole tekstowe),
  • <button> – znacznik, który definiuje klikalny przycisk.
Chcesz wypozycjonować swoją domenę?
Skontaktuj się z nami
Oceń stronę:
0

Powiązane wpisy na blogu