Polityka prywatności

polityka-prywatnosci-smartbuzz

I. Postanowienia ogólne

1.Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://smartbuzz.pl (dalej: Serwis).

2.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Smartbees Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kępskiej 2/215 45-129 w Opolu, KRS: 0000739101, NIP: 7543185898, REGON: 380709267 (dalej: Administrator).

3.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

2.Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

a. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji

b. promowania oferty - produktów i/lub usług własnych poprzez informacje marketingowe przesyłane drogą elektroniczną po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na ich otrzymywanie

c. analitycznych i statystycznych

d. realizacji działań marketingowych

e. personalizacji Serwisu dla Użytkownika

f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

2.Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

IV. Udostępnianie danych osobowych

1.Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione:

a. podmiotom powiązanym z Administratorem

b. podmiotom współpracującym z Administratorem

c. podwykonawcom, np. podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne

d. kancelariom prawnym.

2.Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Prawa Użytkownika

1.Użytkownik Serwisu ma prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania

b. usunięcia danych

c. ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

e. wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

2.Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie danych narusza jego prawa i wolności.

3.Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

4.Dane Użytkowników mogą być profilowane w celu dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

VI. Postanowienia końcowe

1.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, jednocześnie zapewniając, że prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

2.O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

3.W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności obowiązują przepisy prawa polskiego.