Core Web Vitals: czym są i jak je ulepszyć?

blog-banner-bee

Core Web Vitals to jedna z ostatnich najważniejszych inicjatyw Google, której celem jest ustandaryzowanie ważnych aspektów user experience i zapewnienie sposobu ich pomiaru. Czym dokładnie są podstawowe wskaźniki internetowe? Jak wpływają na SEO? Jak je mierzyć i optymalizować? Tego dowiesz się w naszym artykule.

Jak podstawowe wskaźniki internetowe wpływają na SEO

Core Web Vitals – czym są?

Core Web Vitals (podstawowe wskaźniki internetowe) to zestaw metryk opracowanych przez Google,
które służą do oceny doświadczeń użytkowników na stronie internetowej.
Metryki Core Web Vitals koncentrują się na 3 kluczowych aspektach:

 • ładowaniu,
 • interaktywności,
 • stabilności wizualnej.

Podstawowe wskaźniki internetowe od maja 2021 roku są czynnikiem rankingowym.
 

Składniki Core Web Vitals

Omówmy bliżej 3 główne wskaźniki Core Web Vitals.
 

 1. LCP (Largest Contentful Paint) – największe wyrenderowanie treści

  LCP mierzy czas, jaki upływa od rozpoczęcia ładowania strony do momentu, w którym największy element treści jest w pełni wyrenderowany na ekranie. Ten „największy element” może przybierać różne formy jak grafika rastrowa, materiał wideo, duży blok tekstu itp.

  LCP koncentruje się na obszarze viewport, czyli widocznej części strony w oknie przeglądarki. Największe wyrenderowanie treści uwzględnia elementy above the fold, czyli takie, które są widoczne bez konieczności przewijania strony. Do pomiarów LCP wlicza się widoczny rozmiar elementu, pomijając takie czynniki jak marginesy, wypełnienia czy obramowania zastosowane przez CSS. Według Google Largest Contentful Paint nie powinien być dłuższy niż 2,5 sekundy:
   

  Największe wyrenderowanie treści
 2. FID (First Input Delay) – opóźnienie przy pierwszym działaniu

  FID mierzy czas od pierwszej interakcji użytkownika ze stroną (np. kliknięcie linku, użycie elementu sterującego) do chwili, w której przeglądarka jest w stanie zareagować na tę akcję. 

  Opóźnienie przy pierwszym działaniu często ma miejsce, gdy główny wątek jest zajęty innym zadaniem, np. przetwarza ciężkie pliki JavaScript. W takim przypadku bieżące zadanie musi zostać zakończone, zanim przeglądarka będzie mogła zareagować na interakcję użytkownika. Google zaleca, aby wartość tego elementu Core Web Vitals nie przekraczała 100 milisekund:

  Opóźnienie przy pierwszym działaniu
 3. CLS (Cumulative Layout Shift) – skumulowane/zbiorcze przesunięcie układu

  CLS ocenia, jak bardzo i jak często zawartość strony „przeskakuje” podczas jej ładowania. Chodzi o nieoczekiwane zmiany układu (czyli niezainicjowane przez użytkownika), które mogą dezorientować odwiedzającego, na przykład, gdy element, który chce kliknąć, nagle zmienia swoje położenie lub rozmiar. 

  Aby zmierzyć ten rodzaj podstawowego wskaźnika internetowego, Google analizuje największe serie (burst) zmian układu na stronie. Przeglądarka definiuje serię jako grupę zmian układu, które mają miejsce w ciągu jednej sekundy i trwają do maksymalnie pięciu sekund. 

  Wartość CLS jest obliczana za pomocą wzoru:
   

  wynik zbiorczego przesunięcia układu = ułamek wpływu * ułamek odległości

  • Ułamek wpływu – suma obszarów wszystkich niestabilnych elementów z poprzedniej i bieżącej klatki wyrażona jako procent całkowitej powierzchni widocznego obszaru. Jeśli przykładowo element zajmuje połowę widocznego obszaru w jednej klatce, a następnie przesuwa się, zajmując dodatkowe 25% wysokości widocznego obszaru w następnej klatce, jego udział w obszarze wpływu wynosi 75% (0,75),
  • ułamek odległości – jest to maksymalna odległość, o jaką niestabilny element przesuwa się w klatce, wyrażona jako procent największego wymiaru widocznego obszaru. Jeśli przykładowo największy wymiar widocznego obszaru to wysokość i niestabilny element przesuwa się o 25% tej wysokości, ułamek odległości wynosi 25% (0,25).

  Mając na uwadze powyższy sposób pomiaru, Google zaleca, aby wartość tej metryki Core Web Vitals nie przekraczała 0,1:

  Zbiorcze przesunięcie układu

Jak Core Web Vitals wpływa na SEO?

Skuteczne pozycjonowanie musi uwzględniać kwestie związane z Core Web Vitals. Jak wspomnieliśmy, od 2021 jest to czynnik rankingowy. Oprócz tego Google dalej planuje rozwijać i uaktualniać samą ideę podstawowych wskaźników internetowych, które skupiają się na różnych kwestiach związanych z doświadczeniem użytkownika.

Trudno dokładnie ocenić, jak każdy z poszczególnych wskaźników dokładnie wpływa na pozycjonowanie, jako że już od kilku lat są integralną częścią algorytmu. Przyjrzyjmy się raczej temu, jak Core Web Vitals rozwiązują różne problemy, z jakimi mogą zmagać się odwiedzający.

 • LCP i pierwsze wrażenie – wartość ta skupia się na szybkości ładowania kluczowych elementów strony, co bezpośrednio wpływa na pierwsze wrażenie użytkownika. Przykładowo w sklepie internetowym natychmiastowe przedstawienie zdjęć i rozbudowanego opisu produktu pozwoli skuteczniej przykuć uwagę odwiedzającego.
 • FID i interaktywność – sama szybkość ładowania strony i jej elementów to nie wszystko. Użytkownicy w końcu wchodzą w interakcję z treściami. Jeśli mają miejsce opóźnienia i witryna nie reaguje szybko np. na kliknięcia, u odwiedzających pojawią się obawy, czy wszystko działa, jak należy. Niektórzy mogą nawet podejrzewać problemy z bezpieczeństwem (np. strona nie zareagowała szybko, gdyż kliknięcie spowodowało uruchomienie złośliwego skryptu).
 • CLS i stabilność – niestabilność wizualna bardzo negatywnie wpływa na doświadczenie użytkownika. Wyobraź sobie, że w sklepie chcesz kliknąć przycisk, który rozwija dodatkowe informacje na temat opcji wysyłki produktu. Element ten jednak nagle „przeskakuje” wyżej i w rezultacie klikasz opcję przejścia do koszyka, która przenosi Cię na nową stronę.

Pozycjonowanie stron wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia aspekty techniczne, jak i te związane z doświadczeniem użytkownika. Właśnie na tym polega optymalizacja Core Web Vitals – gdy weźmiesz pod uwagę te czynniki w strategii SEO, zapewnisz lepsze user experience, które przełoży się na wyższą widoczność w wynikach wyszukiwania.

Jak mierzyć Core Web Vitals?

Mierzenie Core Web Vitals nie jest takie trudne. Można je monitorować za pomocą 3 głównych narzędzi.

 1. Google Search Console

  GSC korzysta z danych CrUX (Chrome User Experience Report), które są zbierane od rzeczywistych użytkowników przeglądarki Chrome. Te dane terenowe odzwierciedlają realne doświadczenia użytkowników, uwzględniając np. różnorodne urządzenia.

  Google Search Console umożliwia analizę danych na poziomie poszczególnych stron. W GSC możesz zobaczyć, ile adresów URL spełnia kryteria dla każdego ze wskaźników Core Web Vitals. Dane te są zbierane z CrUX, a jeśli dla konkretnej strony jest ich za mało, Google może korzystać z danych z grupy podobnych podstron lub z całej domeny.

  podstawowe wskaźniki internetowe - google search console

  Raport „Podstawowe wskaźniki internetowe” zawiera wykresy dla urządzeń mobilnych i komputerów

 2. PageSpeed Insights

  Google PageSpeed Insights to zaawansowane narzędzie służące do analizowania wydajności stron internetowych:

  Raport PageSpeed Insights

  Po wprowadzeniu adresu URL strony, PSI pobiera dane terenowe z Chrome User Experience Report (CrUX). Te dane odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia użytkowników.

  Oprócz tego raport przedstawia ogólną ocenę stanu strony pod kątem wydajności, dostępności, najlepszych praktyk i SEO. Dostarcza także wskazówki, jakie elementy i w jaki sposób poprawić.

 3. Google Lighthouse

  Wyniki Core Web Vitals można analizować za pomocą bardziej złożonego narzędzia, jakim jest Google Lighthouse. Jest dostępne jako rozszerzenie do Google Chrome albo jako część pakietu Chrome DevTools.

  Dane Google Lighthouse

  Lighthouse korzysta z danych laboratoryjnych (lab data). Oznacza to, że są generowane poprzez symulowanie ładowania i interakcji ze stroną w kontrolowanym środowisku testowym. Warunki, takie jak prędkość połączenia internetowego, rodzaj urządzenia czy przeglądarka, są ustandaryzowane.

  Główną zaletą danych laboratoryjnych jest ich spójność i powtarzalność. Umożliwiają dokładne porównanie wydajności różnych stron internetowych, ponieważ każda jest testowana w tych samych warunkach.

  Oprócz tego pozwalają przeprowadzać testy. Optymalizacja Core Web Vitals często będzie wymagała zidentyfikowania różnych problemów oraz powiązań między nimi. Przed wprowadzeniem zmian na główną stronę dane laboratoryjne mogą być użyte do testowania wpływu modyfikacji na wydajność. Dodatkowo developerzy są w stanie symulować konkretne scenariusze jak szybkość ładowania strony na urządzeniach o słabszych parametrach.

Jak poprawić Core Web Vitals?

Poprawa Core Web Vitals to ważny aspekt pozycjonowania stron. Omówmy zatem to, jak je optymalizować.

 1. Jak poprawić LCP?

  W pierwszej kolejności zadbaj o solidny fundament w postaci hostingu. Wybierz serwer, który oferuje szybkie czasy odpowiedzi i dobre parametry wydajnościowe. Wszystko to pomoże w załadowywaniu strony.

  Jeśli na Twoją witrynę wchodzą użytkownicy z całego świata, dobrym wyjściem będzie zastosowanie sieci dostarczania zawartości (CDN – content delivery network).  Dzięki takiemu rozwiązaniu kopie zasobów są przechowywane na rozproszonych geograficznie serwerach. W rezultacie treści są szybko załadowywane, nawet jeśli odwiedzający znajduje się daleko od głównego serwera.

  Oprócz tego dokonaj optymalizacji zawartości witryny. Elementy takie jak obrazy, filmy i duże bloki tekstu widoczne above the fold (czyli bez przewijania) mają znaczący wpływ na LCP. Przykładowo za pomocą różnych narzędzi da się z powodzeniem zmniejszyć rozmiar zdjęć nawet kilkukrotnie z zachowaniem tej samej jakości.

  W przypadku innych treści rozważ zastosowanie lazy loadingu. Dzięki niemu zasoby, które nie są widoczne od razu po wejściu na stronę, zostaną załadowane z opóźnieniem.

  Z ideą lazy loadingu jest także powiązana optymalizacja kodu JavaScript. Dobrym pomysłem może być opóźnienie ładowania skryptów, które nie są istotne dla początkowych momentów wizyty.

 2. Jak poprawić FID?

  Optymalizacja tego wskaźnika Core Web Vitals wymaga jeszcze większego skupienia się na kwestiach związanych z kodem strony.

  Poprawa kodu JavaScript:

  • zredukuj ilość kodu JavaScript wysyłanego do użytkownika, przesyłając tylko ten, który jest niezbędny,
  • przeanalizuj i usuń nieużywany kod JavaScript,
  • dokonaj kompresji kodu, aby zmniejszyć jego rozmiar,
  • rozłóż większe zadania JavaScript na mniejsze fragmenty, aby nie blokowały głównego wątku zbyt długo,
  • wprowadź dynamiczne ładowanie niektórych skryptów JavaScript w zależności od interakcji użytkownika. Przykładowo, kod obsługujący określone funkcje zostanie załadowany tylko wtedy, gdy odwiedzający przewinie wystarczająco głęboko w dół,
  • przejrzyj i zoptymalizuj zależności zewnętrzne, takie jak biblioteki i frameworki. W niektórych przypadkach użycie lżejszych alternatyw lub redukcja zależności przyczyni się do szybszego ładowania skryptów,
  • przenieś obciążenie z głównego wątku za pomocą web workerów. Z ich pomocą można wykonywać skrypty JavaScript w tle w oddzielnych wątkach, dzięki czemu strona jest w stanie szybciej reagować na akcje użytkownika.
 3. Jak poprawić CLS?

  Optymalizacja trzeciej metryki Core Web Vitals skupia się na kwestiach związanych z rozmiarami materiałów multimedialnych, rodzajami czcionek oraz zarządzaniem treściami dynamicznymi i podręcznymi.

  Obrazy i filmy:

  • zawsze podawaj wymiary (szerokość i wysokość) dla obrazów i filmów. Pozwala to przeglądarce zarezerwować odpowiednią przestrzeń na te elementy przed ich całkowitym załadowaniem, zapobiegając przesunięciom.
      

  Czcionki:

  • FOIT (Flash of Invisible Text) to zjawisko, w przypadku którego serwer nie powiadamia przeglądarki o rodzaju zastosowanej czcionki. W rezultacie tekst jest niewidzialny. Gdy się w końcu załaduje, dochodzi do szybkiego przesunięcia,
  • FOUT (Flash of Unstyled Text) przebiega podobnie, ale sam tekst jest załadowywany. Nie korzysta jednak z właściwej czcionki. Gdy zostanie załadowana, także dochodzi do zauważalnego przesunięcia zawartości,
  • aby zaradzić tym zjawiskom, wykorzystaj atrybut rel="preload". Wskaże on przeglądarce, które czcionki powinny być wcześniej załadowane. Istnieją też specjalne rozszerzenia, które ułatwiają zarządzanie tym procesem.

  Treści dynamiczne i podręczne:

  • w przypadku dynamicznie ładowanych obrazów rozważ użycie techniki aspect ratio boxes, aby zachować proporcje elementów nawet przed ich załadowaniem, 
  • nie używaj animacji, które wymuszają zmianę wyglądu układu,
  • Postaraj się, by strony były kompatybilne z bfcache (back/forward cache). Bfcache przechowuje kompletny stan strony w pamięci po opuszczeniu jej przez użytkownika, co pozwala na błyskawiczne wczytanie zawartości, gdy odwiedzający powraca do niej za pomocą przycisków Wstecz lub Dalej w przeglądarce.

Podsumowanie

Oto najważniejsze informacje na temat Core Web Vitals:

 • 3 główne metryki Core Web Vitals to LCP (renderowanie treści), FID (interaktywność) oraz CLS (stabilność wizualna),
 • Core Web Vitals to czynniki rankingowe, dlatego mają istotny wpływ na pozycjonowanie,
 • Omawiane metryki można monitorować za pomocą Google Search Console, PageSpeed Insights oraz Google Lighthouse,
 • poprawa LCP to optymalizacja ładowania głównych zasobów,
 • FID wymaga skupienia się na kwestiach związanych z kodem,
 • CLS mierzy stabilność materiałów multimedialnych, tekstu oraz dynamicznych treści.
Udostępnij artykuł:
Chcesz podnieść pozycję swojej witryny?
Pomożemy Ci!
Oceń artykuł:
0