Strategia firmy - definicja, przykłady i korzyści

blog-banner-bee

Dobrze opracowana strategia firmy może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czym zatem dokładnie ona jest? W kontekście jakich zastosowań można ją opracować? Jak ją stworzyć i którymi biznesami warto się przy tym inspirować? Tego i więcej dowiesz się w tym artykule.

Budowanie strategii firmy

Strategia biznesowa firmy – co to jest?

Strategia biznesowa to szczegółowy plan, który określa, w jaki sposób przedsiębiorstwo osiągnie swoje cele. Tego typu koncepcje są niezwykle istotne, ponieważ wyznaczają kierunek, w którym firma powinna podążać, aby osiągnąć długoterminową wizję.

Strategia firmy pozwala wyszczególnić niezbędne kroki, działania i cele, jakie należy mieć na uwadze, aby móc osiągnąć docelowe założenia. Taki przewodnik pomaga przedsiębiorstwom sprawnie oraz efektywnie poruszać się w swoim środowisku biznesowym, zachowując jednocześnie przewagę konkurencyjną.

Strategia firmy – dlaczego Twój biznes jej potrzebuje?

Dobra strategia biznesowa i jej korzyści to:

 • główny kierunek i cel – strategia nadaje kierunek i definiuje cel każdego działania w ramach firmy, dbając o to, aby wszystkie wysiłki były ujednolicone oraz przyczyniały się do realizacji nadrzędnych założeń,
 • fundament podejmowania decyzji – strategia biznesowa pozwala ustalić ramy dla podejmowania decyzji, do których należy się odwoływać, gdy nasuną się jakieś wątpliwości,
 • podstawa alokacji zasobów – umiejętnie opracowana strategia rozwoju firmy, służy także jako przewodnik w przypadku alokacji zasobów, dzięki czemu moce przerobowe czy też finanse przedsiębiorstwa będą wykorzystywane tak, aby przynosić jak najlepszy zwrot z inwestycji,
 • przewaga strategiczna – odpowiedni plan rozwoju firmy i jej oferty pomoże odróżnić się od konkurencji oraz stworzyć unikalną propozycję wartości,
 • elastyczność – jeśli plan rozwoju firmy nie jest prawidłowo opracowany, wszelkie próby dostosowania się do zmian na rynku będą chaotyczne. To właśnie odgórna i szczegółowa strategia biznesowa zapewni zdolność adaptacji.

10 rodzajów strategii biznesowych

Strategia firmy wydaje się mglistym pojęciem, gdy omawia się ją jedynie w ramach ogólnych założeń i projektów. Przyjrzyjmy się zatem temu, czego dokładnie może dotyczyć tego typu plan:

 1. Strategii konkurencyjnej – sformułowana na podstawie analizy działań konkurencji, strategia ta ma na celu utrzymanie lub poprawę pozycji rynkowej firmy, dzięki stosowaniu odpowiednich narzędzi i taktyk.
 2. Strategii marki – określa, co firma reprezentuje, jakie są jej wartości i w jaki sposób komunikuje je na zewnątrz. Dobrze skonstruowana strategia marki, pozwala stworzyć wyjątkową tożsamość, pozyskać lojalnych klientów i zapewnić spójność we wszystkich punktach kontaktu z grupą docelową.
 3. Strategii komunikacji – określa sposób interakcji firmy z opinią publiczną i wpływa na zawartość wszelkich materiałów promocyjnych.
 4. Strategii marketingowej – uwzględnia wszystkie działania promocyjne, których celem jest przyciągnięcie nowych klientów i wzmocnienie wizerunku oferty na rynku.
 5. Strategii produktowej – koncentruje się na projektowaniu produktów w odpowiedzi na obecne i przyszłe potrzeby rynku. Tego typu strategia biznesowa obejmuje także potencjalne modyfikacje i dywersyfikację oferty w celu maksymalizacji sprzedaży.
 6. Strategii penetracji rynku – jej celem jest skuteczne wprowadzenie na rynek nowego produktu/usługi z szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi i konkurencyjnymi cenami tak, aby wywrzeć silne pierwsze wrażenie.
 7. Strategii dystrybucji – tego typu plan skupia się na drodze towarów od producenta do konsumenta, co pozwala firmom zaoszczędzić koszty, poprzez skuteczne określenie ich miejsca w łańcuchu dostaw.
 8. Strategii podatkowej – jej głównym zadaniem jest takie dostosowanie celów biznesowych i podatkowych, aby zapewnić jak najlepszą rentowność. Z tego powodu omawiana strategia uwzględnia najważniejsze przepisy podatkowe oraz ich interpretację.
 9. Strategii zarządzania zasobami – koncentruje się na efektywnym kosztowo zarządzaniu komponentami materialnymi oraz rozwijaniu umiejętności i doświadczenia pracowników w odpowiedzi na ogólne potrzeby przedsiębiorstwa.
 10. Strategii zarządzania ryzykiem – jej celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla działalności firmy i określenie sposobów ich łagodzenia. Często obejmuje plany awaryjne dla różnych scenariuszy, dzięki którym można zminimalizować negatywny wpływ pewnych zdarzeń na funkcjonowanie biznesu.
Zbuduj plan rozwoju firmy

Cechy skutecznej strategii przedsiębiorstwa

Już wiesz zatem, czym jest strategia firmy i w jakich kontekstach można ją opracować. Jakimi cechami powinna się w takim razie odznaczać? Omówmy to bliżej:

Dokładnie sprecyzowany cel

Istnieje powód, dla którego ogólna strategia firmy powinna być ujęta w wielu innych, pomniejszych typach strategii. Dzięki temu możliwe jest określenie konkretnych celów, które chce zrealizować przedsiębiorstwo.

Oczywiście w obrębie każdego planu średniego szczebla także należy przygotować dodatkowe, jasno sprecyzowane dążenia. Warto wykorzystać do tego metodę SMART, by przykładowo opracować cele marketingowe.

Podejście oparte na danych

Solidna strategia biznesowa oparta jest na solidnych danych. Wykorzystuje badania rynku, wgląd w opinie konsumentów, analizę konkurencji i inne istotne źródła informacji.

Czynnik ten jest bardzo ważny, gdyż ma duży wpływ na inne cechy skutecznej strategii, jak…

Mierzalne wyniki

Skuteczne strategie wyznaczają jasne, mierzalne cele. Dzięki temu stanowią podstawę do monitorowania postępów, oceny wyników i dokonywania niezbędnych korekt. Niezależnie od tego, czy chodzi o wzrost obrotów ze sprzedaży, poprawę satysfakcji klientów czy większy udział w rynku, rezultaty powinny być wymierne i bezpośrednio powiązane z realizowaną strategią.

Plan wdrożenia i realizacji

Nawet najlepiej przemyślana strategia firmy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli nie zostanie skutecznie wdrożona. Z tego powodu zawsze powinieneś opracować także jasny plan jej realizacji, określający konkretne działania, których należy się podjąć, obowiązki poszczególnych pracowników, harmonogramy i potrzebne zasoby.

Elastyczność

Nawet najbardziej doprecyzowane plany wdrożenia i realizacji często nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością. Z tego powodu skuteczna strategia przedsiębiorstwa musi być elastyczna. Dlatego warto regularnie ją przeglądać i wprowadzać poprawki, uwzględniając przy tym zmiany w trendach rynkowych, zachowaniach klientów, dynamice konkurencji i w wynikach biznesowych.

5 przykładów strategii znanych firm

Omówmy na przykładach wziętych z życia, jak różne przedsiębiorstwa realizują poszczególne typy strategii biznesowych.

 1. Starbucks (strategia marki/strategia komunikacji)

  Starbucks pozycjonuje się jako marka premium w branży kawiarnianej, oferując nie tylko wysokiej jakości produkt, ale także i wyjątkowe doświadczenie klienta. Jak ujął to jeden z przedstawicieli firmy:

  Cały czas rozwijamy koncepcję trzeciego miejsca pomiędzy pracą a domem, tworząc przestrzenie do rozmów i spotkań, a także odpoczynku czy nauki.

 2. Samsung (strategia konkurencyjna/strategia produktowa)

  Samsung z powodzeniem zarządza zróżnicowanym portfolio produktów, od smartfonów po urządzenia gospodarstwa domowego, zaspokajając potrzeby szerokiej bazy konsumentów. Firma wyróżniła swoje produkty dzięki innowacyjności, wysokiej jakości i szerokiej gamie funkcji dostosowanych do różnych segmentów rynku.

  Strategia działania firmy jest na tyle skuteczna, że np. w Korei Południowej stanowi ona największy konglomerat na rynku, którego zasięgi i dominacja stają się aż zbyt duże.

 3. Netflix (strategia penetracji rynku)

  Netflix odmienił branżę medialną, dzięki usłudze streamingu opartej na subskrypcji. Wykorzystał on agresywną strategię penetracji rynku, oferując szeroki zakres treści za niską miesięczną opłatą. W połączeniu z prostym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem, platforma szybko przyciągnęła dużą bazę klientów na całym świecie.

 4. Google (strategia podatkowa/strategia zarządzania ryzykiem)

  Strategia fiskalna Google koncentruje się na dywersyfikacji źródeł przychodów. Firma generuje nie tylko ogromne zyski z reklam, ale także inwestuje w usługi w chmurze, sprzęt komputerowy i inne przedsięwzięcia. Dzięki temu efektywnie zarządza swoimi zasobami, zmniejsza zależność od jednego źródła dochodu i ułatwia sobie proces wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

 5. Amazon (strategia dystrybucji/strategia zarządzania zasobami)

  Działając na niskich marżach, Amazon jest w stanie oferować jedne z najniższych cen na rynku, co ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy w przyciąganiu i utrzymywaniu klientów.

  Fundamentem strategii przedsiębiorstwa jest niezwykle wydajny łańcuch dostaw i sieć logistyczna. Amazon inwestuje również w innowacje technologiczne, takie jak automatyzacja magazynów i dostawy dronami, co dodatkowo zwiększa wydajność oraz obniża koszty.

Tworzenie strategii biznesowej krok po kroku

Budowanie strategii przedsiębiorstwa to trudne zadanie, w które warto jednak włożyć wysiłek. Omówmy zatem, jak w 7 krokach możesz przygotować taki plan.

Zrozum swoją wizję

Ustal swoją wizję, zanim zaczniesz tworzyć jakiekolwiek strategie biznesu. Jest ona niejako największym, najambitniejszym celem, do jakiego dążysz. Potraktuj ją jako pożądany stan firmy w przyszłości, który uda Ci się osiągnąć właśnie dzięki odpowiedniemu planowaniu.

Przeprowadź analizę SWOT

Analiza SWOT zapewni wgląd w środowisko wewnętrzne (mocne i słabe strony) oraz zewnętrzne (szanse i zagrożenia). Gdy opracowywana jest strategia firmy, tego typu wiedza będzie niezbędna, aby opracować np. proces zarządzania ryzykiem, czy też ustalić, w jaki sposób dokonać penetracji rynku.

Przeprowadź analizę konkurencji

Choć pewna analiza konkurencji jest zawarta w SWOT, to jednak warto temu aspektowi przyjrzeć się bliżej, jeśli chcesz, aby Twoja strategia biznesowa była maksymalnie skuteczna.

W przypadku konkurencji przeanalizuj zatem dokładnie jej produkty, marketing, bazę klientów, udział w rynku, słabe oraz mocne strony itp. Dzięki temu łatwiej będzie Ci opracować swoją unikatową propozycję wartości (USP).

Ustal strategiczne cele

Jak to omówiliśmy wcześniej, cele w obrębie danej strategii powinny być mierzalne i określone w czasie, a także pozostawać w zgodzie z wcześniej ustaloną wizją. Będą one stanowić niejako drogowskaz, który pokazuje, jakich działań należy się podjąć i jakich efektów można się po nich spodziewać.

Wybierz najważniejsze narzędzia i metody

Stworzenie strategii biznesowej wymaga korzystania z odpowiednich narzędzi, aby móc osiągnąć swoje cele.

Przykładowo, jeśli celem strategicznym firmy jest zwiększenie udziału w rynku w danym regionie, skutecznymi narzędziami mogą być kampanie reklamowe na szeroką skalę lub nowe linie produktowe, które przyciągną lokalnych klientów.

Przygotuj plan wdrożenia

Strategia firmy jest gotowa! Czas wprowadzić ją w życie. Opracuj i rozlokuj budżet, przydziel obowiązki poszczególnym pracownikom, ustal realistyczne terminy oraz opracuj metody śledzenia postępów.

Dzięki temu wiadome będzie, kto i czym powinien się zająć, aby strategia firmy mogła zostać z powodzeniem wprowadzona w praktyce.

Stale monitoruj postęp

Aby strategia biznesowa mogła przetrwać i ciągle się doskonalić, należy ją monitorować, a od czasu do czasu dokonać większego przeglądu jej stanu. Jeśli pewne elementy nie działają zgodnie z oczekiwaniami, bądź elastyczny i gotowy do wprowadzenia niezbędnych korekt.

Pamiętaj, że skuteczna strategia biznesowa to nie tylko taka, która osiąga swój nadrzędny cel, ale także pomaga poruszać się w nieprzewidywalnych warunkach rynkowych.

Podsumowanie

Dobrze opracowana strategia firmy może bardzo pomóc Twojemu biznesowi, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi marketing, komunikacja, logistyka, czy zarządzanie ryzykiem. Postaraj się zatem ją przygotować, a na pewno zyskasz przewagę na rynku.

Udostępnij artykuł:
Chcesz zwiększyć swoją widoczność w sieci?
Napisz do nas!
Oceń artykuł:
0