Czym jest CSR: definicja, narzędzia i przykłady

blog-banner-bee

Działania CSR mają coraz większe znaczenie w środowisku biznesowym, zwłaszcza w przypadku dużych firm działających międzynarodowo. Co zatem oznacza ten termin? Dlaczego warto prowadzić odpowiedzialny biznes? Jakimi przykładami warto się zainspirować? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w artykule.

Przykład CSR

Czym jest CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility) to założenie, według którego firmy ponoszą odpowiedzialność nie tylko wobec swoich interesariuszy i klientów, ale także w stosunku do planety, ekologii, przyrody i kwestii społecznych.

Oczywiście adresowanie takich zagadnień to nie błaha sprawa, dlatego strategia CSR jest zwykle w zasięgu ręki tylko dużych korporacji. Mają w końcu zasoby, aby niejako odwdzięczyć się społeczeństwu. Dodatkowo im bardziej rozwinięte dane przedsiębiorstwo, tym większy wpływ ma na rynek, społeczeństwo i życie wielu ludzi. CSR w firmach takiego pokroju jest wręcz wskazany.

Jak w praktyce może przejawiać się polityka CSR? Oto główne kategorie:

 1. Ekologia – redukcja zanieczyszczeń, odpadów, zużycia zasobów naturalnych i emisji w procesie produkcyjnym.
 2. Etyka – uczciwe traktowanie wszystkich klientów i pracowników, niezależnie od wieku, rasy, kultury, religii czy orientacji seksualnej.
 3. Filantropia – przekazywanie darowizn na organizacje użytku publicznego lub w ramach specjalnych akcji niesienia pomocy.
 4. Finanse – przejrzysta i terminowa sprawozdawczość, wliczając w to audyty zewnętrzne.
 5. Pracownicy – organizowanie programów podnoszących kwalifikacje, wyrównywanie szans (np. specjalne formy zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami).
 6. Znakowanie produktów – informowanie o pewnych aspektach dotyczących produktu, np. metody wyrobu.

Jakie korzyści przynosi prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?

Akcje CSR mogą pomóc firmie na wiele sposobów:

Wizerunek marki

Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na wpływ, jaki firmy wywierają na społeczeństwo. Przykładowo według 2019 Alfac CSR Survey, 77% konsumentów jest skłonniejszych dokonać zakupu od firm, które angażują się w „czynienie świata lepszym”.

Podejście konsumentów do firm CSR

Źródło

Relacje inwestorskie

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać przewagę konkurencyjną (zwłaszcza na rynku globalnym) powinny wziąć pod uwagę kampanie CSR. Według wspomnianej wcześniej ankiety, 73% inwestorów twierdzi, że wysiłki firm na rzecz poprawy środowiska i społeczeństwa przyczyniają się do decyzji inwestycyjnych.

Relacje z władzami

Rządy są skłonniejsze wspierać firmy, które wnoszą pozytywny wkład w społeczeństwo. Może to przejawiać się ulgami podatkowymi, dotacjami itp.

Redukcja ryzyka

Przestrzegając praktyk CSR, firmy są w stanie ograniczyć ryzyko zaistnienia pewnych problematycznych sytuacji. Przykładowo dyskryminacja pracowników, zanieczyszczanie środowiska czy nieetyczne wykorzystywanie zasobów finansowych potrafią prowadzić do skandali i procesów sądowych.

Oszczędność kosztów

Inicjatywy CSR często obejmują usprawnianie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przykładowo zmniejszenie zużycia energii nie tylko jest korzystne dla środowiska, ale może także obniżyć w firmie rachunki za media.

Satysfakcja i utrzymanie pracowników

Społecznie odpowiedzialne środowisko pracy zwiększa morale pracowników. Prowadzi to do większej satysfakcji, mniejszej rotacji, a także przyciąga nowe talenty.

Innowacje

Zaangażowanie w CSR często wymaga innowacyjnego podejścia do biznesu. Opracowywanie produktów przyjaznych dla środowiska czy stawianie na międzynarodowy zespół może stać się katalizatorem unikatowych pomysłów.

6 głównych typów narzędzi CSR

Korzyści CSR są liczne. Jak zatem w praktyce wprowadzić taką strategię? Najlepiej wspomóc się różnymi narzędziami. Podzielmy je na kilka głównych kategorii:

 1. Zarządzanie darowiznami/zbiórkami

  Platformy usprawniają proces przekazywania darowizn na cele charytatywne lub samodzielnego organizowania zbiórek.

  Przykłady:

  Narzędzi CSR - pomagam.pl
 2. Automatyzacja darowizn

  Istnieją narzędzia, które pozwalają zautomatyzować proces przekazywania darowizn, np. w formie prowizji od wartości zakupów, które klienci realizują na stronie.

  Przykłady:

  Narzędzi CSR - fanimani.pl
 3. Zaangażowanie pracowników i platformy wolontariatu

  Narzędzia ułatwiają organizację i śledzenie działań wolontariackich pracowników, ułatwiając im wyszukiwanie, dołączanie i udział w takich projektach.

  Przykłady:

  Narzędzie CSR - tudu.pl
 4. Raportowanie zrównoważonego rozwoju

  Oprogramowanie pomaga firmom w gromadzeniu danych, śledzeniu kluczowych wskaźników wydajności i generowaniu raportów zrównoważonego rozwoju, które są zgodne z globalnymi standardami.

  Przykłady:

  Narzędzie CSR - sap.pl
 5. Łańcuchy dostaw

  Narzędzia pomagają firmom upewnić się, że ich partnerzy w łańcuchu dostaw przestrzegają społecznie odpowiedzialnych praktyk, minimalizując w ten sposób ryzyko i wzmacniając reputację marki.

  Przykłady:

  Narzędzia CSR - sourcemap
 6. Public relations i komunikacja

  Właściwa komunikacja ma kluczowe znaczenie dla skutecznego CSR. Narzędzia z tej kategorii pomagają w tworzeniu i rozpowszechnianiu przekazów zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

  Przykłady:

  Narzędzie CSR - psmm.pl

CSR w Polsce i na świecie

Przeanalizujmy przykłady firm, które w praktyce na różne sposoby realizują CSR w Polsce, jak i na świecie:

TVN – działalność społeczna

Fundacja TVN, do 2021 funkcjonująca pod nazwą „Fundacja TVN Nie jesteś sam”, wspiera leczenie i rehabilitację chorych dzieci. Pomaga także w budowie i renowacji szpitali oraz placówek medycznych. Na przestrzeni lat firma zorganizowała liczne akcje specjalne. Do promocji wykorzystała szerokie zasięgi jako jedna z najpopularniejszych telewizji w Polsce. To świetny przykład biznesu, który dla dobra społeczeństwa wykorzystuje własne, unikatowe zasoby i technologie.

Orange – działalność społeczna/edukacyjna

Pracownie Orange to akcja CSR, której celem jest zakładanie i prowadzenie multimedialnych świetlic w małych miastach i wsiach. Firma chce w ten sposób zapewnić lepszy dostęp do technologii na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Starbucks – zatrudnianie pracowników z mniej reprezentowanych grup

Starbucks w 2017 roku zobowiązał się, aby zatrudnić 25 000 amerykańskich weteranów wojennych i ich współmałżonków do 2025 roku. Cel udało się zrealizować w 6 lat, a firma dalej każdego roku zatrudnia 5 000 nowych osób z tej grupy.

Google – ekologia

Google to świetny przykład CSR, jako że firma osiągnęła w 2018 roku najwyższy wynik wskaźnika CSR według Reputation Institute. W głównym stopniu przyczyniły się do tego następujące fakty:

 • centra danych giganta technologicznego zużywają średnio o 50% mniej energii niż inne firmy na świecie;
 • Google wspiera energię odnawialną, przeznaczywszy ponad 1 miliard dolarów na projekty z nią związane;
 • firma pomaga innym przedsiębiorstwom zmniejszyć wpływ na środowisko, zapewniając wydajne produkty takie jak Gmail.

Home Depot – ekologia, wsparcie pracowników, łańcuchy dostaw

W ramach corocznego raportowania ESG firma Home Depot podkreśliła osiągnięcia w zakresie koncentracji na pracownikach, zrównoważonej działalności i wzmacnianiu swojej społeczności. Przedsiębiorstwo zorganizowało ponad 1 milion godzin szkoleń w ciągu roku, aby pomóc pracownikom pierwszej linii w rozwoju kariery. Dąży także do wyprodukowania lub pozyskania 100% energii odnawialnej do obsługi swoich obiektów do 2030 roku i planuje wydawać 5 miliardów dolarów rocznie na zróżnicowanych dostawców do roku 2025.

Podsumowanie

Przypomnijmy pokrótce najważniejsze informacje omówione w artykule:

Co oznacza CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu?

Termin odnosi się do założenia, według którego firmy powinny być społecznie odpowiedzialne. Może przejawiać się to na różne sposoby. Przykładowe działanie CSR to dbanie o środowisko i redukcja zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym.

Dlaczego firmy powinny zainteresować się CSR?

Jakimi przykładami warto się inspirować?

Udostępnij artykuł:
Chcesz wprowadzić działania CSR do swojej firmy?
Umów się na konsultację
Oceń artykuł:
0